by@mererevision.dk

Tlf.: (+45) 71 74 76 75

Man – fre: 09:00 – 15:00

Revision

Revisionen er den mest omfattende af revisors erklæringer – og derfor også den erklæring, der giver højest sikkerhed for, at oplysningerne i et regnskab giver et retvisende billede.

Revisorer kan give fire forskellige erklæringer på årsregnskaber. De forskellige erklæringer giver forskellig grad af sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet.
Valget af erklæring og dermed sikkerhedsniveau bør ske ud fra en konkret vurdering af en virksomheds behov, lovens krav og det signal, virksomheden ønsker at sende til omverdenen – eksempelvis til banker, kunder og leverandører.

Du kan vælge mellem følgende erklæringer:

  • Assistance
  • Udvidet gennemgang
  • Review
  • Revision